Skip to content

Gräs och Trädgård

Vi har flera års erfarenheter at markarbeten

Mycket stor del av vårt arbete sker i trädgårdsmiljöer. Såsom gräs, gångar, buskage, odlingsbäddar, växthus. Inom ramen för denna utomhusavdelning så återfinner vi allt inom rullgräs och frösådda eller renoverade äldre gräsmattor. Häckar, buskage och odlingsbäddar samt växthusbyggnationer samt renoveringar.

Vår personal är välutbildad och har mångårig erfarenhet inom markarbeten. Vi använder endast högkvalitativa material och modernt utrustning för att säkerställa ett bra resultat på alla projekt. Vi strävar alltid efter att arbeta effektivt, säkert och med högsta kvalitet.

Om du söker en pålitlig entreprenör för markarbeten, tveka inte att kontakta oss. Vi har ett starkt fokus på kundtillfredsställelse och vi är alltid här för att hjälpa dig med allt du behöver.

Varför välja oss?

  1. Erfarenhet och kompetens: Vi har mångårig erfarenhet inom markarbeten och vår personal är välutbildad och har en stark kunskap om branschen.

  2. Kvalitetsmaterial och modernt utrustning: Vi använder endast högkvalitativa material och modernt utrustning för att säkerställa ett bra resultat på alla projekt.

  3. Kundfokus: Vi har ett starkt fokus på kundtillfredsställelse och vi är alltid här för att hjälpa dig med allt du behöver. Vi strävar alltid efter att arbeta effektivt, säkert och med högsta kvalitet för att tillgodose våra kunders behov och önskemål.