Skip to content

Tjänster

Let’s work together!
Första mötet är alltid kostnadsfritt!

Mycket stor del av vårt arbete sker i trädgårdsmiljöer. Såsom gräs, gångar, buskage, odlingsbäddar, växthus. Inom ramen för denna utomhusavdelning så återfinner vi allt inom rullgräs och frösådda eller renoverade äldre gräsmattor. Häckar, buskage och odlingsbäddar samt växthusbyggnationer samt renoveringar.

Vi har mycket lång erfarenhet av att driva fiberprojekt allt från projektering till hela fiberområden. 

Vi utför även elschakt.

När det är dags att sopa sand eller röja snö kan ni med förtroende vända er till oss. Vi har resurser för att hjälpa er.

Vi är certifierade inom dränering och enskilda avlopp. Ta kontakt med oss för att få hjälp med att lösa era behov.

.Vill ni bygga växthus eller pergola så har vi erfarenhet av båda. Vi hjälper er gärna med växthus från Skånska Byggvaror.

Lägga om parkeringen med asfalt, laga potthål eller schakta för Attefall och Pool. Vi har kunskapen att hjälpa er.