Vad kostar trädgårdsarbete?

Normalt så är det svårt att ge fastpris på ett arbete utan att först ett gjort platsbesök då varje trädgård är unik. Men vi har några standardiserade priser och de bygger antingen på enhetspris per m2 eller timtaxa som inte varierar beroende på vart man är.

Vad är bästa pris? När vi tänker på ordet bästa pris är det i en kombination med kvalitet. Vi är inte billigast men i kombination så vill vi säga att hos oss får man mesta valuta för pengarna och det bildar då BEST PRICE.

Själva ordet trädgårdsarbete omfattar otroligt mycket och det är en vanlig missuppfattning att det endast innefattar uppgifter som att klippa gräsmattan eller plantera blommor. Men det finns uppgifter som är minst lika viktiga och avgörande för att en trädgård ska bli perfekt. Plattsättning, trädfällning, beskärning av träd och buskar, asfaltering, byggandet av altan och städning av trädgård är minst lika viktiga när det kommer till trädgårdsarbete.

Priset bestäms utifrån olika parametrar

Det första vi tittar på när vi prissätter ett uppdrag är vad det är för slags uppdrag som ska utföras. Är det en gräsmatta som ska klippas eller ett träd som ska beskäras? Dessa tjänster har rimligtvis olika kostnader eftersom det är olika tjänster, men det beror också på hur avancerat uppdraget är. Ju större risker det finns och ju längre tid det tar påverkar priset vilket är bra att ha i åtanke. Gäller det ett akut uppdrag kommer det också att ha påverkan på priset.

Storleken på uppdraget eller vad det är för slags uppdrag är inte det enda som påverkar priset. Om det är ett arbete som ska ske kontinuerligt eller om det är en engångsföreteelse är också en viktig faktor, precis som det är en viktig faktor att veta om det är fler tjänster du är intresserad av. Om du är intresserad av att få flera tjänster utförda av oss kan vi säkert komma fram till ett bra paketpris exempelvis.

Du kan räkna med det här

Oavsett vad priset blir i slutänden finns det alltid vissa saker du kan räkna med från oss på. Alla uppdrag som utförs görs så av kompetent personal med rätt utbildning, erfarenhet och verktyg. Självklart är alla ute på fältet fullt försäkrade. Om det är något du undrar över innan eller efter arbetet är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 070 496 58 98 eller e-post info@fastwind.se. Vi finns tillgängliga alla vardagar 6.30 – 18.00 och helg 8.00 – 17.00 och svarar alltid så snabbt vi kan.

Du kan räkna med att aldrig behöva råka ut för en oönskad överraskning. Även om det är svårt att prissätta arbetet på rak arm så får du alltid en kostnadsfri offert innan arbetet utförs. Vid vissa tjänster måste vi komma ut för att titta på arbetet men även det gör vi kostnadsfritt så klart.

Rut eller rot?

En del av de tjänster vi utför ger rätt till så kallad rutavdrag eller rotavdrag. Det innebär att kostnaden blir lägre för dig som kund eftersom avdragen är en skattesubvention.

Rutavdraget ger dig möjlighet till 50 procent avdrag på arbetskostnaden, men inte hur mycket som helst om året. För dig som är under 65 år har du möjlighet till max 25 000 kronor per person och år i rutavdrag. Är du däremot över 65 år har du möjlighet till max 50 000 kronor per person och år.

Rotavdraget ger dig möjlighet till 30 procent avdrag på arbetskostnaden, men precis som med rutavdraget kan inte hur mycket som helst dras av. Du har möjlighet till max 50 000 kronor per år och person, oavsett ålder.

Här är en lista på de tjänster som ger dig rätt till rot- eller rutavdrag:

  • Häck och gräsklippning
  • Krattning och ogräsrensning
  • Klippning av buskar, vattning och gödning i samband med klippning
  • Ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost
  • Bekämpning av mossa i gräsmatta
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
  • Dränering
  • Ombyggnad eller tillbyggnad (Exempelvis altanbygge)

Kolla med oss om tjänsterna du är intresserad av ger rätt till rutavdrag!

Vi samarbetar med Trädgårdsproffsen