Mark

Vi utför de flesta förekommande varianter av markarbeten på en privatmark, företagsområden. Bygga ny pool, en friggebod eller en ny garageinfart i asfalt.

Asfalt
Ganska ofta så består asfaltering av mindre ytor. Det beror på att man gör schaktinsatser i samband med stopp eller avbrott i redan befintliga VA-rör eller kanalisation för el, telefoni eller fiber. Som lekman eller vanlig medborgare så kan det då uppfattas som om det grävs överallt likt kaninhål. Om arbetet utförs professionellt så blir hållbarheten lika god som från början.

Anlägga en pool, nytt gångstråk, montera trädgårdsbelysning eller varför inte en ny uteplats på en plattyta. De flesta av dessa arbeten behöver någon form av schaktinsats. Vi hjälper dig gärna med detta oavsett det är handgrävning eller med maskin. Dessutom när det är klart kan det finnas behov av skötsel. Allt detta kan vi hjälpa er med.

Om arbetet kan utföras med ROT eller RUT hjälper vi givetvis till med detta.

Vi samarbetar med Trädgårdsproffsen