Färdig gräsmatta

När vi ska lägga en färdig gräsmatta är förarbetet lika viktigt som inför en frösådd. Alla genvägar och allt fusk straffar sig snabbt. Att bara kratta till ytan nödtorftigt och därefter täcka över med den färdiga gräsmattan ger dåligt resultat. Ojämnheter märks snart och gräsrötterna får inte kontakt med underlaget vilket medför att gräsplantorna dör. Saknas tillräckligt med näring i underlaget märks också detta innan särskilt lång tid som gått.

Att lägga en färdig gräsmatta

Utläggningen sker i en riktning, man ska inte pussla ihop gräsmattelängder hur som helst. När man bestämt var utläggningen ska börja, lägger vi utmed en vägg eller rak väg via en sträckt linan eller ståltråd.

Underlaget skall vara fuktigt och nykrattat före varje längd som läggs ut. Först kratta, sedan lägga, utan att jordytan hinner torka ut.

Gräslängderna läggs i förband, så att två skarvar aldrig kommer mitt för varandra. Vi skär alltid av med kniv, inte genom att slita isär för hand. Det är viktigt att alla skarvar är jämna och läggs tätt, så tätt att de inte syns. Vi strör dessutom mullrikt material i skarvarna, så att hopväxningen av gräset går snabbt.

Regn eller vattning måste till för att rotningen snabbt skall komma igång, vilket är detsamma som att gräsmattan skall kunna användas redan efter ett par veckor. Sedan måste den passas med vattning och gödsling precis som en uppväxt matta.

Funderar ni på ny gräsmatta på rulle eller sådd, kontakta oss.

Vi samarbetar med Trädgårdsproffsen