Gräsmatterenovering

Renovera din gräsmatta. Det finns mängder med råd och insatser som kan göras för att omvandla en trött gammal gräsmatta till en grönskande oas. Detta utan att behöva lägga om hela gräsmattan. Vi har samlat dom metoderna vi vet fungerar till hur man får sin gräsmatta att se ny och fräsch ut.

Så här renoverar vi din gräsmatta

Inledningsvis påbörjas renoveringen genom att vi tar bort ogräs, särskilt flerårigt sådant, antingen manuellt eller med ogräsbekämpning. På så sätt slipper du andra växter som konkurrerar med ditt nya gräs. Vi kommer informera dig om vi använder ogräsbekämpningspreparat som gör att fröna tar längre tid att gro. Med de flesta produkter kan vi återkomma och stödså efter sju dagar, men vissa typer av ogräsbekämpning hindrar dina frön från att gro i tre till sex veckor. Vilket medför att stödsådden sker därefter.

Vi kontrollerar status för dött gräs genom att gräva upp en liten bit av gräsmattan, med ett djup på cirka 5–10 centimeter. Om det svampaktiga lagret är mer än två centimeter djupt när du trycker ihop det är det dags att vertikalskära din gräsmatta. För mycket små gräsmattor räcker det med en manuell kratta för att få bort dött gräs.

  • Mossrivning / vertikalskärning / luftning.
  • Räfsning, uppsamling av uppfräst material och mossa.
  • Kemisk ogräsbekämpning
  • Organisk Toppdressing.
  • Gödsling med gräsmattegödsel.
  • Stödså.
  • Gallervälta
  • Bevattning av gräsmattan så att gödslet tränger ner i jorden.

Renovera din gräsmatta omfattas av RUT-avdrag, d.v.s. 50% av arbetskostnaden enligt gällande skatteregler.

Kontakta oss så vi kan komma och titta på er tomt för att ge en offert att renovera gräsmatta.

Vi samarbetar med Trädgårdsproffsen