Asfaltering

Ganska ofta så består asfaltering av mindre ytor. Det beror på att man gör schaktinsatser i samband med stopp eller avbrott i redan befintliga VA-rör eller kanalisation för el, telefoni eller fiber.

Som lekman eller vanlig medborgare så kan det då uppfattas som om det grävs överallt likt kaninhål.

Om arbetet utförs professionellt så blir hållbarheten lika god som från början.

Vi på Fastwind Allservice hjälper gärna till med lagning av asfalten efter schakt.

Kontakta oss när du har frågor om asfalt

Vi samarbetar med Trädgårdsproffsen